Berichten

Ziekenhuiszorg en de visie op patiëntervaringsmetingen

In principe voeren zorgverzekeraars vanaf 2016 zelf geen gezamenlijke patiëntervaringsmetingen meer uit. Hun nieuwe beleid is gericht op het optimaal stimuleren van zelf meten en dus verzamelen van data door de zorgaanbieders in het meetproces, via geaccrediteerde meetorganisaties en systemen. Deze data wordt aangeleverd bij Miletus, op basis waarvan een landelijke benchmark wordt opgesteld. Met de generieke ‘PREM Ziekenhuizen’ vragenlijst willen zorgverzekeraars jaarlijks voor specifieke patiëntgroepen een landelijke benchmarkmeting opzetten en de uitkomsten hiervan gebruiken voor de zorginkoop en openbaarmaking.

Gevolgen stopzetten CQi-accreditatie

Het Zorginstituut stelt het werken met meetbureaus niet meer verplicht. Dit betekent dat de CQi-accreditatie van meetorganisaties wordt vervangen door een ISO 9001 en/of ISO 20252-certificering. De CQi-accreditatie blijft geldig tot het einde van de looptijd, maximaal eind 2018. Voor lopende uitvragen/indicatoren in het Register wordt de accreditatie vervangen door de ISO-certificering.

Naast CQI nu ook PROMs chronische huidaandoeningen

Het Huidfonds heeft onlangs een PROMs-vragenlijst voor patiënten met huid- en haaraandoeningen ontwikkeld. Miletus heeft namens de zorgverzekeraars deelgenomen aan de begeleidingsgroep. Deze vragenlijst vraagt naar de effecten van de behandeling van klachten.

Ook in eerstelijn meer zorg in beeld

Zeist, 7 juli 2015 – Onder het motto ‘Meer zorg in beeld’ werkt Miletus samen met zorgverzekeraars aan een nieuwe visie op patiëntervaringsmetingen ten behoeve van zorginkoop en voorlichting aan zorgverzekerden. Onderdeel van deze visie zijn nieuwe, korte en generieke vragenlijsten die de hele zorg bestrijken. Zeker in de eerstelijnszorg waar sprake is van vele verschillende CQI- of andere soorten vragenlijsten gaan patiënten profiteren van deze nieuwe vragenlijst, de zogeheten PREMs.