Berichten

Verschillen in uitkomsten tussen retrospectief versus prospectief meten

Sinds 2012 meten zorgverzekeraars naast patiëntervaringen met de kwaliteit van zorg, ook patiëntervaringen met het ervaren effect van een behandeling, operatie of van de verleende zorg. Deze zogeheten PROMs-vragenlijsten (Patient Reported Outcome Measures) werden tegelijk met de CQI-vragenlijsten uitgevraagd.