Berichten

MediQuest onderzoekt PROMs interpretatie

In opdracht van Stichting Miletus onderzoekt MediQuest de verschillende methoden van dataverzameling binnen PROMs onderzoek. In Nederland worden twee onderzoeksmethoden gehanteerd. Ten behoeve van toekomstige metingen en de juiste interpretatie van PROMs resultaten wordt deze analyse nu uitgevoerd.

Nieuwsbericht CQ-Index meting Rughernia 2012

Nieuwsbericht CQ-Index meting Spataderen 2012
Deze meting is uitgevoerd in de periode maart-mei 2012 bij ruim 19.000 patiënten. Dit jaar is de sterk ingekorte CQI rughernia afgenomen samen met twee PROM-vragen, waarvan één vraag volgens het ‘post-then-pre-test’design wordt uitgevraagd. Het betreft hier de zogenaamde VAS-score die de respondent dient in te vullen over de ernst van de pijn op het moment van invullen en vlak vóór de ingreep. Daarnaast is de respondent gevraagd welke verandering hij/zij heeft gemerkt in beenpijn sinds de meest recente ingreep vanwege de hernia, volgens een 7-punts Likert scale.

PROMs-beschikbaar op Zorgprisma

PROMs-metingen Spataderen en Rughernia interactief beschikbaar op Zorgprisma
Zorgverzekeraars hebben via Zorgprisma, het informatieportaal van Vektis, toegang tot klantervaringen van patiënten. Stichting Miletus coördineert de afname van zowel de CQI als de PROMs-vragenlijsten in samenwerking met de zorgverzekeraars. Vektis maakt deze metingen interactief toegankelijk voor de zorgverzekeraars op de website Zorgprisma. In de interactieve rapportages kunnen zorgverzekeraars zelf selecties maken. De resultaten van een zorgaanbieder kunnen vergeleken worden met die van andere zorgaanbieders en met het landelijk gemiddeld resultaat.

Nieuwsbericht CQ-Index meting Spataderen 2012

Patiëntervaringen meting bij 87 ziekenhuizen en klinieken
In de periode maart-mei 2012 is een onderzoek naar patiëntervaringen uitgevoerd onder ruim 18.000 patiënten. Hiervoor is de ingekorte CQI Spataderen afgenomen samen met een PROM-vragenlijst.
In de ingekorte CQI-vragenlijst zijn 5 thema’s te onderscheiden: aandacht en informatie op maat, beslissingen rondom de behandeling, informatie over de spataderbehandeling, nazorgen anesthesie.