Berichten

Onderscheid tussen PROMs en PREMs

MILETUS 6 2.JPGPROMs-vragenlijsten gaan over de ervaren uitkomsten van de ontvangen zorg en PREMs-vragen over de ervaringen met het zorgproces. Dit onderscheid lijkt helder. Toch wordt dit door de patiënt bij vele aandoeningen niet als zodanig ervaren. Patiënten maken dit onderscheid veel minder strikt, zeker in de chronische zorg worden aspecten uit het zorgproces door de patiënt ook vaak als ‘resultaat’ gezien.

Voorbeelden daarvan zijn aspecten als informatie, ‘shared decision’, zelfmanagement, aandacht voor psychosociale zorg, etc. Dit sluit ook mooi aan bij de nieuwe definitie van gezondheid van Huber. Hierover verscheen onlangs een interessant artikel (E. Koster et al.).

We zien dit ook terug in de indicatorensets die ontwikkeld worden door ICHOM. Naast PROM-vragen zijn hierin ook vaak PREM-vragen opgenomen. De redenering dat de PREM-metingen alleen maar relevant zijn voor zover er nog geen PROMs- metingen beschikbaar zijn, doet de PREM-vragen en daarmee het patiëntenperspectief in kwaliteitsinformatie tekort.

Vragen modulaire beloning CQ-index Farmacie 2016 Zilveren Kruis

Uw apotheek komt in aanmerking voor de modulaire beloning CQ-index Farmacie 2016 als uw apotheek in de landelijke benchmark tot de beste 60% behoort. Dit geldt alleen voor het thema ‘bevorderen juist medicijngebruik’.

Patiëntervaringen heup- en knievervangende operaties

Veel verschillen in patiëntenparticipatie onder ziekenhuizen
Stichting Miletus is december 2014 gestart met het uitvragen van patiëntervaringsmetingen bij Heup- en Knievervangende operaties (CQI en PROMs) onder ruim 13.000 patiënten. Meer dan 8.000 patiënten (63%), verdeeld over 69 ziekenhuizen en 6 zorgbehandelcentra’s hebben hun ervaringen gedeeld. De uitkomsten van de CQI-meting toont significante verschillen tussen aanbieders.

Verschillen in uitkomsten tussen retrospectief versus prospectief meten

Sinds 2012 meten zorgverzekeraars naast patiëntervaringen met de kwaliteit van zorg, ook patiëntervaringen met het ervaren effect van een behandeling, operatie of van de verleende zorg. Deze zogeheten PROMs-vragenlijsten (Patient Reported Outcome Measures) werden tegelijk met de CQI-vragenlijsten uitgevraagd.

Afspraken over PROMs-metingen

Niet alleen over PREM-lijsten maar ook over nieuw ontwikkelde PROMs-lijsten, de wijze van dataverzameling en methodologische aspecten is nieuwe informatie beschikbaar. Nuttige informatie om rekening mee te houden bij het ontwikkelen en implementeren van PROMs! Miletus legt samen met de zorgverzekeraars vast wat deze belangrijk vinden bij het ontwikkelen en implementeren van deze vragenlijsten.

Naast CQI nu ook PROMs chronische huidaandoeningen

Het Huidfonds heeft onlangs een PROMs-vragenlijst voor patiënten met huid- en haaraandoeningen ontwikkeld. Miletus heeft namens de zorgverzekeraars deelgenomen aan de begeleidingsgroep. Deze vragenlijst vraagt naar de effecten van de behandeling van klachten.

Miletus Nieuwsbrief – juni 2015

Meer weten over de recente activiteiten van stichting Miletus en de ontwikkelingen rond PROMs, CQI en PREMs?

PROM Mondzorg – Effect meten bij gebitprotheses

Stichting Miletus heeft in opdracht van de deelnemende zorgverzekeraars een eerste verkenning uitgevoerd met ACTA het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam, KNMT, ONT, NPCF en de Consumentenbond. De resultaten van het onderzoek laten zien dat de geselecteerde PROM vragenlijst om het ervaren effect te meten bij gebitsprotheses, de OHIP-EDENT, verschillen vóór en na de behandeling kan meten.

April 2014 – CQI/PROMs meting vervangende heup/knie is afgerond

Resultaten
Ervaren kwaliteit van zorg (CQI Heup- en Knievervanging)
Verbeterpunten
Verbeterpunten met betrekking tot de zorg voor patiënten die een heup- of knieoperatie ondergaan zijn o.a. het begrijpelijk uitleggen van de bijwerkingen van nieuwe medicijnen: gemiddeld een kwart van de patiënten gaf aan dit niet of niet altijd werd gedaan. Dit verschilt aanzienlijk tussen de diverse ziekenhuizen, namelijk van 4%-52%. Daarnaast was opvallend dat bij 1 op de 3 patiënten niet alle vooronderzoeken op één dag konden plaatshebben.

PROMs-beschikbaar op Zorgprisma

PROMs-metingen Spataderen en Rughernia interactief beschikbaar op Zorgprisma
Zorgverzekeraars hebben via Zorgprisma, het informatieportaal van Vektis, toegang tot klantervaringen van patiënten. Stichting Miletus coördineert de afname van zowel de CQI als de PROMs-vragenlijsten in samenwerking met de zorgverzekeraars. Vektis maakt deze metingen interactief toegankelijk voor de zorgverzekeraars op de website Zorgprisma. In de interactieve rapportages kunnen zorgverzekeraars zelf selecties maken. De resultaten van een zorgaanbieder kunnen vergeleken worden met die van andere zorgaanbieders en met het landelijk gemiddeld resultaat.