Berichten

Onderscheid tussen PROMs en PREMs

MILETUS 6 2.JPGPROMs-vragenlijsten gaan over de ervaren uitkomsten van de ontvangen zorg en PREMs-vragen over de ervaringen met het zorgproces. Dit onderscheid lijkt helder. Toch wordt dit door de patiënt bij vele aandoeningen niet als zodanig ervaren. Patiënten maken dit onderscheid veel minder strikt, zeker in de chronische zorg worden aspecten uit het zorgproces door de patiënt ook vaak als ‘resultaat’ gezien.

Voorbeelden daarvan zijn aspecten als informatie, ‘shared decision’, zelfmanagement, aandacht voor psychosociale zorg, etc. Dit sluit ook mooi aan bij de nieuwe definitie van gezondheid van Huber. Hierover verscheen onlangs een interessant artikel (E. Koster et al.).

We zien dit ook terug in de indicatorensets die ontwikkeld worden door ICHOM. Naast PROM-vragen zijn hierin ook vaak PREM-vragen opgenomen. De redenering dat de PREM-metingen alleen maar relevant zijn voor zover er nog geen PROMs- metingen beschikbaar zijn, doet de PREM-vragen en daarmee het patiëntenperspectief in kwaliteitsinformatie tekort.

Durf te onderzoeken

Enquête jaarprogramma 2016

Om meer zicht te krijgen op het aantal ziekenhuizen en ZBC’s dat in 2016 met 1 of meerdere lijsten gaat meten, hebben wij een enquêteverzoek verstuurd. Wij verzoeken alle aangeschreven organisaties vriendelijk om deze inventarisatie zo spoedig mogelijk in te vullen.

Miletus Nieuwsbrief – juni 2015

Meer weten over de recente activiteiten van stichting Miletus en de ontwikkelingen rond PROMs, CQI en PREMs?