Berichten

Korte PREM Fysiotherapie vragenlijst beschikbaar

Vanaf  2017 wordt gestart met het meten van patiëntervaringsmetingen met de PREM Fysiotherapie.  Deze vragenlijst is ontwikkeld in nauwe afstemming met vertegenwoordigers van fysiotherapeuten, zorgverzekeraars en patiënten. De validatiemeting met een 52-tal fysiotherapiepraktijken heeft positieve resultaten opgeleverd. De nieuwe, tripartite ontwikkelde PREM wordt door partijen inhoudelijk onderschreven.  Alle betrokken partijen willen daarom in 2017 met deze vragenlijst starten – ter vervanging van de CQi – en de verdere  implementatie van de PREM naar  2018 vorm geven. Het traject om de PREM Fysiotherapie vragenlijst aan te bieden aan het Zorginstituut NL in tripartite verband is inmiddels ook gestart. Deze nieuwe vragenlijst en de werkinstructie zijn vanaf 23 december beschikbaar op www.patientervaringsmetingen.nl.

Wat is nu precies een PREM?

Een PREM is een bij voorkeur korte vragenlijst voor de patiënt die vraagt naar de ervaringen met het zorgproces (structuur en proces). De vragenlijst combineert de ervaringsvragen die er toe doen met ‘ratings’ (aanbevelingsvraag) en ‘reviews’ (open vragen: complimenten en verbeterpunten). De ervaringsvragen gaan o.a. over patiëntenparticipatie, samenwerking, nazorg, bejegening en informatie en zijn veelal afkomstig uit/afgeleid van de CQI-vragenlijsten.

Lees meer

Korte patiëntervaringsvragenlijst ziekenhuiszorg

nivel vragenlijst-illustratie_0Het NIVEL heeft met patiënten een korte ervaringsvragenlijst (PREM) over ziekenhuiszorg ontwikkeld, in opdracht van Stichting Miletus. Bij de (door)ontwikkeling van de PREM Ziekenhuiszorg zijn patiënten betrokken voor het definiëren van kwaliteitsdimensies en voor het testen van de begrijpelijkheid van vragen. De PREM Ziekenhuiszorg is vanaf nu beschikbaar voor verdere validatie. Klik hier om verder te lezen.

Fysiotherapeuten aan de slag met PREM

Maar liefst 54 fysiotherapiepraktijken zijn afgelopen maand aan de slag gegaan met de pilot validatiemeting voor de PREM-vragenlijst voor hun patiënten. Deze pilot, uitgevoerd door Nivel in opdracht van Stichting Miletus, is een belangrijke stap in het kader van de tripartite ontwikkeling van de PREM (Patient Reported Experience Measure) Fysiotherapie. Uiteindelijk doel is een betrouwbare en valide beknopte vragenlijst ten behoeve van kwaliteitsverbetering en zorginkoop, van circa 10-15 vragen voor fysiotherapiepatiënten over wat er goed gaat, wat beter kan en waarin fysiotherapeuten en -praktijken verschillen. De ontwikkeling van deze PREM Fysiotherapie wordt breed gedragen door patiënten, fysiotherapeuten en zorgverzekeraars. Onder leiding van Stichting Miletus werken KNGF, NPCF en Zorgverzekeraars nauw samen en geven sturing in de begeleidingscommissie aan deze ontwikkeling. Daarnaast denkt een klankbordgroep, waarin netwerken van fysiotherapiepraktijken waaronder o.a. Keurmerk Fysio, maar ook individuele fysiotherapiepraktijken zijn vertegenwoordigd,  actief mee in deze ontwikkeling.

Lees meer

Vertrouwen en transparantie

Afgelopen periode meldde NVZ dat ziekenhuizen miljoenen kwijt zijn aan registraties. Ook bij huisartsen in ‘Het roer moet om’-traject wordt ingezet op minder bureaucratische lasten en meer onderling vertrouwen. Interessant hierbij is de vraag hoe het aantal registraties zich verhoudt tot begrippen als transparantie en vertrouwen in goede zorg. Iedereen begrijpt wel dat dit geen eenduidige verbanden zijn. Als deze begrippen wel op zo’n versimpelde wijze bij elkaar worden gezet, is het gevaar om te verworden tot ‘een verdraaide organisatie’ een grote valkuil.

PREM-vragenlijsten voor ziekenhuis online

In het kader van ‘Meer zorg in beeld’ ontwikkelt Stichting Miletus generieke PREM-vragenlijsten. Sinds vrijdag 29 januari zijn onderstaande opgemaakte vragenlijsten online beschikbaar: