Berichten

Miletus Nieuws 5, juli 2016

Voorwoord

Coalition of the willing

Een vaakgehoorde kreet op het gebied van transparantie van kwaliteitsinformatie deze dagen is ‘coalition of the willing’, waarbij geappelleerd wordt aan vrijwillig samenwerken. Een benadering die is ingegeven door het feit dat verbeteren van kwaliteit van zorg beter op basis van intrinsieke motivatie kan plaatshebben bij zorgverleners, dan te worden afgedwongen door externe bronnen. Zo willen we stagnatie of – erger nog – ‘windowdressing’ voorkomen. Om niet terecht te komen in een verdraaid systeem waarin middel doel wordt en de registratielast niets toevoegt aan het verbeteren van kwaliteit van zorg. ‘Coalition of the willing’ is dan ook een zeer sympathiek perspectief. Maar als ik met deze term zoek naar afbeeldingen in Google krijg ik alleen maar oorlogsgebieden te zien.

miletus nieuws 6 - 1 .jpg

Deze associatie lijkt me niet terecht. Maar het spanningsveld, en de verwarring bij zorgaanbieders over de vraag wat nu wel of niet verplicht wordt, zijn niet mis te verstaan. Ook veelgehoorde vragen als: “En als we PROMs en of PREMs gaan ontwikkelen en uitvragen, wat gaan zorgverzekeraars daar mee doen? En wordt alles direct openbaar?” Het is goed te kunnen concluderen dat bij alle partijen het patiëntenperspectief structureel aandacht heeft in de keuzes die in de zorg worden gemaakt. Dat maakt het tijd voor een nieuw, positief beeld bij deze vorm van samenwerking.

Klik hier om Miletus Nieuws van juli 2016 te lezen, rest mij u een goede zomer toe te wensen.

Caroline van Weert
Directeur Stichting Miletus