Berichten

Ziekenhuiszorg en de visie op patiëntervaringsmetingen

In principe voeren zorgverzekeraars vanaf 2016 zelf geen gezamenlijke patiëntervaringsmetingen meer uit. Hun nieuwe beleid is gericht op het optimaal stimuleren van zelf meten en dus verzamelen van data door de zorgaanbieders in het meetproces, via geaccrediteerde meetorganisaties en systemen. Deze data wordt aangeleverd bij Miletus, op basis waarvan een landelijke benchmark wordt opgesteld. Met de generieke ‘PREM Ziekenhuizen’ vragenlijst willen zorgverzekeraars jaarlijks voor specifieke patiëntgroepen een landelijke benchmarkmeting opzetten en de uitkomsten hiervan gebruiken voor de zorginkoop en openbaarmaking.

Registratie(last) patiëntervaringsmetingen

VOORWOORD van Caroline van Weert, Directeur stichting Miletus

Patiëntervaringsmetingen zijn belangrijk vinden alle partijen in het veld. Over invulling hiervan bestaan echter grote verschillen. NPCF wil graag dat Zorgkaart door iedereen gebruikt wordt voor keuze informatie. De vragenlijsten zijn kort en hebben met name betrekking op tevredenheid per zorgverlener.

Patiëntervaringen heup- en knievervangende operaties

Veel verschillen in patiëntenparticipatie onder ziekenhuizen
Stichting Miletus is december 2014 gestart met het uitvragen van patiëntervaringsmetingen bij Heup- en Knievervangende operaties (CQI en PROMs) onder ruim 13.000 patiënten. Meer dan 8.000 patiënten (63%), verdeeld over 69 ziekenhuizen en 6 zorgbehandelcentra’s hebben hun ervaringen gedeeld. De uitkomsten van de CQI-meting toont significante verschillen tussen aanbieders.

Landelijke meting patiëntervaringen Cataract operaties

Landelijke meting patiëntervaringen Cataract operaties

Stichting Miletus heeft dit jaar een landelijke CQI-meting uitgevoerd naar patiëntervaringen met Cataract oftewel staaroperaties. Patiënten hebben daarbij voor het eerst kunnen aangeven in hoeverre zij de mogelijkheid hebben ervaren te kunnen meebeslissen over hun zorg en behandelingen. Hiertoe dienen zij goed geïnformeerd te worden over verschillende behandelmogelijkheden voor hun klachten, de mogelijke consequenties en bijwerkingen van die behandelingen en de arts dient te informeren naar de mogelijke voorkeuren van de patiënt en daar zoveel mogelijk rekening mee te houden bij de planning van de behandeling en de zorg.

September 2014 – Nieuwsbericht CQ-Index meting Borstkanker 2014

Landelijke benchmark borstkanker opgesteld in samenwerking met BVN
In opdracht van Borstkanker Vereniging Nederland (BVN) en stichting Miletus heeft Mediquest de landelijke benchmark borstkanker opgesteld. De uitkomsten zijn gebaseerd op de ervaringen met patiënten met die in de periode 2013 tot begin 2014 de uitslag van het diagnostisch onderzoek kregen (PA datum). De ervaringen zijn uitgevraagd met de CQi mammacare goedaardig of kwaadaardig deel I en II.

Jaarprogramma Miletus 2016

Het jaarprogramma patiëntervaringsmetingen 2016 van Miletus is bekend. Op de site klik hier, kunt u het jaarprogramma inzien. Daarnaast is een toelichting op het jaarprogramma in de vorm van een FAQ opgesteld. Klik hier voor verdere informatie.

Miletus bericht 1500 apotheken over resultaten CQI Farmacie 2015

Zeist, 8 juli 2015 – Maar liefst 1500 apotheken hebben in 2015 deelgenomen aan de landelijke benchmark CQI Farmacie. Vandaag hebben al deze deelnemers de resultaten van hun individuele benchmark rapportage van stichting Miletus ontvangen. Deze zogenaamde Pickerrapportage bestaat uit een vergelijking van de scores van een afzonderlijke apotheek met de scores van alle apotheken in de onderzoekspopulatie, op themagemiddelden en overige relevante vragen uit de vragenlijst

Ook in eerstelijn meer zorg in beeld

Zeist, 7 juli 2015 – Onder het motto ‘Meer zorg in beeld’ werkt Miletus samen met zorgverzekeraars aan een nieuwe visie op patiëntervaringsmetingen ten behoeve van zorginkoop en voorlichting aan zorgverzekerden. Onderdeel van deze visie zijn nieuwe, korte en generieke vragenlijsten die de hele zorg bestrijken. Zeker in de eerstelijnszorg waar sprake is van vele verschillende CQI- of andere soorten vragenlijsten gaan patiënten profiteren van deze nieuwe vragenlijst, de zogeheten PREMs.

Patiëntervaringsmetingen Stichting Miletus op ZN-event

Transparant maken én interpreteren van kwaliteitsinformatie doe je samen’ was de boodschap tijdens het evenement ‘Kwaliteit van zorg in beeld’ dat ZN op 30 april organiseerde voor zorginkopers, medisch adviseurs en kwaliteitsexperts van zorgverzekeraars.

Patiëntvriendelijke infographics CQI/PROMs metingen beschikbaar

Om op patiëntvriendelijke wijze de resultaten van vier landelijke, aandoening specifieke ziekenhuismetingen weer te geven heeft Stichting Miletus hiervoor infographics laten ontwikkelen. Het gaat om de metingen CQI/PROMs Heup/knie en CQI Cataract uit 2013 en de metingen CQI/PROMs Rughernia en CQI/PROMs Spataderen uit 2014.