Berichten

Durf te onderzoeken

Landelijke meting patiëntervaringen Cataract operaties

Landelijke meting patiëntervaringen Cataract operaties

Stichting Miletus heeft dit jaar een landelijke CQI-meting uitgevoerd naar patiëntervaringen met Cataract oftewel staaroperaties. Patiënten hebben daarbij voor het eerst kunnen aangeven in hoeverre zij de mogelijkheid hebben ervaren te kunnen meebeslissen over hun zorg en behandelingen. Hiertoe dienen zij goed geïnformeerd te worden over verschillende behandelmogelijkheden voor hun klachten, de mogelijke consequenties en bijwerkingen van die behandelingen en de arts dient te informeren naar de mogelijke voorkeuren van de patiënt en daar zoveel mogelijk rekening mee te houden bij de planning van de behandeling en de zorg.

September 2014 – Nieuwsbericht CQ-Index meting Borstkanker 2014

Landelijke benchmark borstkanker opgesteld in samenwerking met BVN
In opdracht van Borstkanker Vereniging Nederland (BVN) en stichting Miletus heeft Mediquest de landelijke benchmark borstkanker opgesteld. De uitkomsten zijn gebaseerd op de ervaringen met patiënten met die in de periode 2013 tot begin 2014 de uitslag van het diagnostisch onderzoek kregen (PA datum). De ervaringen zijn uitgevraagd met de CQi mammacare goedaardig of kwaadaardig deel I en II.

Ook in eerstelijn meer zorg in beeld

Zeist, 7 juli 2015 – Onder het motto ‘Meer zorg in beeld’ werkt Miletus samen met zorgverzekeraars aan een nieuwe visie op patiëntervaringsmetingen ten behoeve van zorginkoop en voorlichting aan zorgverzekerden. Onderdeel van deze visie zijn nieuwe, korte en generieke vragenlijsten die de hele zorg bestrijken. Zeker in de eerstelijnszorg waar sprake is van vele verschillende CQI- of andere soorten vragenlijsten gaan patiënten profiteren van deze nieuwe vragenlijst, de zogeheten PREMs.

Patiëntervaringsmetingen Stichting Miletus op ZN-event

Transparant maken én interpreteren van kwaliteitsinformatie doe je samen’ was de boodschap tijdens het evenement ‘Kwaliteit van zorg in beeld’ dat ZN op 30 april organiseerde voor zorginkopers, medisch adviseurs en kwaliteitsexperts van zorgverzekeraars.

Patiëntvriendelijke infographics CQI/PROMs metingen beschikbaar

Om op patiëntvriendelijke wijze de resultaten van vier landelijke, aandoening specifieke ziekenhuismetingen weer te geven heeft Stichting Miletus hiervoor infographics laten ontwikkelen. Het gaat om de metingen CQI/PROMs Heup/knie en CQI Cataract uit 2013 en de metingen CQI/PROMs Rughernia en CQI/PROMs Spataderen uit 2014.