Berichten

Onderscheid tussen PROMs en PREMs

MILETUS 6 2.JPGPROMs-vragenlijsten gaan over de ervaren uitkomsten van de ontvangen zorg en PREMs-vragen over de ervaringen met het zorgproces. Dit onderscheid lijkt helder. Toch wordt dit door de patiënt bij vele aandoeningen niet als zodanig ervaren. Patiënten maken dit onderscheid veel minder strikt, zeker in de chronische zorg worden aspecten uit het zorgproces door de patiënt ook vaak als ‘resultaat’ gezien.

Voorbeelden daarvan zijn aspecten als informatie, ‘shared decision’, zelfmanagement, aandacht voor psychosociale zorg, etc. Dit sluit ook mooi aan bij de nieuwe definitie van gezondheid van Huber. Hierover verscheen onlangs een interessant artikel (E. Koster et al.).

We zien dit ook terug in de indicatorensets die ontwikkeld worden door ICHOM. Naast PROM-vragen zijn hierin ook vaak PREM-vragen opgenomen. De redenering dat de PREM-metingen alleen maar relevant zijn voor zover er nog geen PROMs- metingen beschikbaar zijn, doet de PREM-vragen en daarmee het patiëntenperspectief in kwaliteitsinformatie tekort.