Berichten

Durf te onderzoeken

Registratie(last) patiëntervaringsmetingen

VOORWOORD van Caroline van Weert, Directeur stichting Miletus

Patiëntervaringsmetingen zijn belangrijk vinden alle partijen in het veld. Over invulling hiervan bestaan echter grote verschillen. NPCF wil graag dat Zorgkaart door iedereen gebruikt wordt voor keuze informatie. De vragenlijsten zijn kort en hebben met name betrekking op tevredenheid per zorgverlener.

Nieuwsbrief stichting Miletus december 2015

In dit nummer vindt u de volgende onderwerpen:

Voorwoord Caroline van Weert over registratie(last) patiëntervaringsmetingen
Ziekenhuis, vermijd informatie ‘gap’!
Meer zorg in beeld in eerste lijn met PREMs
Meten in 2016
Symposium #Durf te delen – 21 januari 2016

Miletus Nieuwsbrief – oktober 2015

In dit nummer vindt u de volgende onderwerpen:

Voorwoord Caroline van Weert over de wettelijke verplichting Prem- en Prom-data aan te leveren,
De vooraankondiging van ons symposium ‘#Durftevragen, het delen van patiëntervaringen in de zorg op 21 januari 2016,
CaReQoL, de compacte PROM vragenlijst chronisch hartfalen,
Hoorzorg verbeteren met CQi Audiciens en -Hoortoestellen,
Informatie over de bijeenkomst voor kwaliteitsfunctionarissen van ziekenhuizen rondom de PREM op woensdag 25 november,
Informatie over en gevolgen van stopzetten CQi-accreditatie,
En meer over de orthopeden, de eerste beroepsgroep die zelfstandig PROMs landelijk meten en registreren.

Naast CQI nu ook PROMs chronische huidaandoeningen

Het Huidfonds heeft onlangs een PROMs-vragenlijst voor patiënten met huid- en haaraandoeningen ontwikkeld. Miletus heeft namens de zorgverzekeraars deelgenomen aan de begeleidingsgroep. Deze vragenlijst vraagt naar de effecten van de behandeling van klachten.

Miletus Nieuwsbrief – september 2015

In deze nieuwsbrief meer over de vorderingen van ‘meer zorg in beeld’, de ontwikkelingen in de eerstelijnszorg, zelf meten en veel verschillen in participatie ziekenhuizen.

Nieuwsbrief september 2014

Klik hier voor de september nieuwsbrief.

Klik hier voor de samenvatting van Zorgkaart Nederland.