Berichten

Vrijwillig of verplicht meten

miletus 6 tegeltje-zodra-iets-verplicht-wordt-heb-ik-er-eigenlijk-geen-zin-meer-in-370x370 De afgelopen maanden hebben zorgaanbieders Stichting Miletus vaak gevraagd welke patiëntervaringsmetingen nu verplicht zijn. Achter deze ogenschijnlijk simpele vraag gaat een hele wereld schuil, want het antwoord op deze vraag kent met name in de ziekenhuiszorg vele kanten.  Lees meer

Vragen modulaire beloning CQ-index Farmacie 2016 Zilveren Kruis

Uw apotheek komt in aanmerking voor de modulaire beloning CQ-index Farmacie 2016 als uw apotheek in de landelijke benchmark tot de beste 60% behoort. Dit geldt alleen voor het thema ‘bevorderen juist medicijngebruik’.

Nieuwsbrief stichting Miletus december 2015

In dit nummer vindt u de volgende onderwerpen:

Voorwoord Caroline van Weert over registratie(last) patiëntervaringsmetingen
Ziekenhuis, vermijd informatie ‘gap’!
Meer zorg in beeld in eerste lijn met PREMs
Meten in 2016
Symposium #Durf te delen – 21 januari 2016

Landelijke meting patiëntervaringen Cataract operaties

Landelijke meting patiëntervaringen Cataract operaties

Stichting Miletus heeft dit jaar een landelijke CQI-meting uitgevoerd naar patiëntervaringen met Cataract oftewel staaroperaties. Patiënten hebben daarbij voor het eerst kunnen aangeven in hoeverre zij de mogelijkheid hebben ervaren te kunnen meebeslissen over hun zorg en behandelingen. Hiertoe dienen zij goed geïnformeerd te worden over verschillende behandelmogelijkheden voor hun klachten, de mogelijke consequenties en bijwerkingen van die behandelingen en de arts dient te informeren naar de mogelijke voorkeuren van de patiënt en daar zoveel mogelijk rekening mee te houden bij de planning van de behandeling en de zorg.

PROM Mondzorg – Effect meten bij gebitprotheses

Stichting Miletus heeft in opdracht van de deelnemende zorgverzekeraars een eerste verkenning uitgevoerd met ACTA het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam, KNMT, ONT, NPCF en de Consumentenbond. De resultaten van het onderzoek laten zien dat de geselecteerde PROM vragenlijst om het ervaren effect te meten bij gebitsprotheses, de OHIP-EDENT, verschillen vóór en na de behandeling kan meten.

Nieuwsbericht CQ-Index meting Audiciens 2012

Nieuwsbericht CQ-Index meting Audiciens 2012
Er zijn door Achmea, CZ en Coöperatie VGZ ruim 47.000 cliënten uitgenodigd om twee vragenlijsten in te vullen; één over de audicien en één over het aangeschafte hoortoestel. De netto response is 21% (9.429 cliënten). Er zijn uiteindelijk333 audicienvestigingen met elkaar vergeleken.

Nieuwsbericht CQ-Index meting Spataderen 2012

Patiëntervaringen meting bij 87 ziekenhuizen en klinieken
In de periode maart-mei 2012 is een onderzoek naar patiëntervaringen uitgevoerd onder ruim 18.000 patiënten. Hiervoor is de ingekorte CQI Spataderen afgenomen samen met een PROM-vragenlijst.
In de ingekorte CQI-vragenlijst zijn 5 thema’s te onderscheiden: aandacht en informatie op maat, beslissingen rondom de behandeling, informatie over de spataderbehandeling, nazorgen anesthesie.