Berichten

UITNODIGING voorlichtingsbijeenkomst meetbureaus

De meetkalender met patiëntervaringsmetingen van het Programma Kwaliteit voor 2017 is gepubliceerd. Met de nieuwe koers van Miletus, de PREMs, etc. is er voor meetbureaus veel veranderd. Tijdens onze voorlichtingbijeenkomst op donderdag 26 januari (inloop 9.30 uur, einde 12.00 uur, locatie Zorgverzekeraars Nederland, Sparrenheuvel 16 te Zeist) lichten we het meetprogramma 2017 toe. Ons bekende meetbureaus hebben al een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Heeft u deze niet ontvangen en wilt u de bijeenkomst wel bijwonen? Graag een email met uw gegevens naar m.spoelstra@stichtingmiletus.nl.

Gevolgen stopzetten CQi-accreditatie

Het Zorginstituut stelt het werken met meetbureaus niet meer verplicht. Dit betekent dat de CQi-accreditatie van meetorganisaties wordt vervangen door een ISO 9001 en/of ISO 20252-certificering. De CQi-accreditatie blijft geldig tot het einde van de looptijd, maximaal eind 2018. Voor lopende uitvragen/indicatoren in het Register wordt de accreditatie vervangen door de ISO-certificering.