Berichten

Presentatie Meetbureau’s – december 2015

In deze presentatie word besproken:

  • Visie “Meer zorg in beeld”
  • Programma 2016
  • Ontwikkeling nieuwe Prem lijsten
  • Meetproces zelfmetende aanbieders
  • Accreditatie
  • Aandachtspunten

Miletus Nieuwsbrief – september 2015

In deze nieuwsbrief meer over de vorderingen van ‘meer zorg in beeld’, de ontwikkelingen in de eerstelijnszorg, zelf meten en veel verschillen in participatie ziekenhuizen.

Ook in eerstelijn meer zorg in beeld

Zeist, 7 juli 2015 – Onder het motto ‘Meer zorg in beeld’ werkt Miletus samen met zorgverzekeraars aan een nieuwe visie op patiëntervaringsmetingen ten behoeve van zorginkoop en voorlichting aan zorgverzekerden. Onderdeel van deze visie zijn nieuwe, korte en generieke vragenlijsten die de hele zorg bestrijken. Zeker in de eerstelijnszorg waar sprake is van vele verschillende CQI- of andere soorten vragenlijsten gaan patiënten profiteren van deze nieuwe vragenlijst, de zogeheten PREMs.