Berichten

Jaaroverzicht Stichting Miletus 2015

Stichting Miletus heeft haar jaaroverzicht 2015 gepubliceerd. Daarin kunt u lezen dat 2015 het jaar van ‘Meer zorg in beeld’ was. En natuurlijk heeft Stichting Miletus ook in 2015 weer veel gedaan en bereikt.

In het jaarverslag leest u op hoofdlijnen wat het nieuwe beleid van Stichting Miletus is en welke projecten en initiatieven ze heeft ondernomen en ondersteund om deze nieuwe ambitie met betrekking tot kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn te bereiken.

Wilt u meer lezen over het nieuwe beleid of over de projecten en initiatieven van Stichting Miletus in 2015? Download dan hier het jaaroverzicht.

Neem voor meer informatie over de activiteiten van Stichting Miletus op het gebied van klantervaringen in zorg en welzijn contact op met info@stichtingmiletus.nl.