Berichten

Februari 2015 – Nieuwsbericht Hoortoestellen

Het ene hoortoestel is beter dan het andere
Voor mensen met een hoortoestel is het belangrijk te weten wat voor ervaringen anderen ermee hebben om zelf het juiste toestel te kunnen kiezen. Daarvoor is een CQ-index Hoortoestellen ontwikkeld. Uit onderzoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) met deze vragenlijst komt naar voren dat gebruikers vinden dat het hoortoestel hun kwaliteit van leven heeft verbeterd.