Berichten

Korte PREM Fysiotherapie vragenlijst beschikbaar

Vanaf  2017 wordt gestart met het meten van patiëntervaringsmetingen met de PREM Fysiotherapie.  Deze vragenlijst is ontwikkeld in nauwe afstemming met vertegenwoordigers van fysiotherapeuten, zorgverzekeraars en patiënten. De validatiemeting met een 52-tal fysiotherapiepraktijken heeft positieve resultaten opgeleverd. De nieuwe, tripartite ontwikkelde PREM wordt door partijen inhoudelijk onderschreven.  Alle betrokken partijen willen daarom in 2017 met deze vragenlijst starten – ter vervanging van de CQi – en de verdere  implementatie van de PREM naar  2018 vorm geven. Het traject om de PREM Fysiotherapie vragenlijst aan te bieden aan het Zorginstituut NL in tripartite verband is inmiddels ook gestart. Deze nieuwe vragenlijst en de werkinstructie zijn vanaf 23 december beschikbaar op www.patientervaringsmetingen.nl.

Fysiotherapeuten aan de slag met PREM

Maar liefst 54 fysiotherapiepraktijken zijn afgelopen maand aan de slag gegaan met de pilot validatiemeting voor de PREM-vragenlijst voor hun patiënten. Deze pilot, uitgevoerd door Nivel in opdracht van Stichting Miletus, is een belangrijke stap in het kader van de tripartite ontwikkeling van de PREM (Patient Reported Experience Measure) Fysiotherapie. Uiteindelijk doel is een betrouwbare en valide beknopte vragenlijst ten behoeve van kwaliteitsverbetering en zorginkoop, van circa 10-15 vragen voor fysiotherapiepatiënten over wat er goed gaat, wat beter kan en waarin fysiotherapeuten en -praktijken verschillen. De ontwikkeling van deze PREM Fysiotherapie wordt breed gedragen door patiënten, fysiotherapeuten en zorgverzekeraars. Onder leiding van Stichting Miletus werken KNGF, NPCF en Zorgverzekeraars nauw samen en geven sturing in de begeleidingscommissie aan deze ontwikkeling. Daarnaast denkt een klankbordgroep, waarin netwerken van fysiotherapiepraktijken waaronder o.a. Keurmerk Fysio, maar ook individuele fysiotherapiepraktijken zijn vertegenwoordigd,  actief mee in deze ontwikkeling.

Lees meer