Berichten

Vertrouwen en transparantie

Afgelopen periode meldde NVZ dat ziekenhuizen miljoenen kwijt zijn aan registraties. Ook bij huisartsen in ‘Het roer moet om’-traject wordt ingezet op minder bureaucratische lasten en meer onderling vertrouwen. Interessant hierbij is de vraag hoe het aantal registraties zich verhoudt tot begrippen als transparantie en vertrouwen in goede zorg. Iedereen begrijpt wel dat dit geen eenduidige verbanden zijn. Als deze begrippen wel op zo’n versimpelde wijze bij elkaar worden gezet, is het gevaar om te verworden tot ‘een verdraaide organisatie’ een grote valkuil.