Berichten

Gevolgen stopzetten CQi-accreditatie

Het Zorginstituut stelt het werken met meetbureaus niet meer verplicht. Dit betekent dat de CQi-accreditatie van meetorganisaties wordt vervangen door een ISO 9001 en/of ISO 20252-certificering. De CQi-accreditatie blijft geldig tot het einde van de looptijd, maximaal eind 2018. Voor lopende uitvragen/indicatoren in het Register wordt de accreditatie vervangen door de ISO-certificering.