Berichten

Enquête jaarprogramma 2016

Om meer zicht te krijgen op het aantal ziekenhuizen en ZBC’s dat in 2016 met 1 of meerdere lijsten gaat meten, hebben wij een enquêteverzoek verstuurd. Wij verzoeken alle aangeschreven organisaties vriendelijk om deze inventarisatie zo spoedig mogelijk in te vullen.

September 2014 – Nieuwsbericht CQ-Index meting Borstkanker 2014

Landelijke benchmark borstkanker opgesteld in samenwerking met BVN
In opdracht van Borstkanker Vereniging Nederland (BVN) en stichting Miletus heeft Mediquest de landelijke benchmark borstkanker opgesteld. De uitkomsten zijn gebaseerd op de ervaringen met patiënten met die in de periode 2013 tot begin 2014 de uitslag van het diagnostisch onderzoek kregen (PA datum). De ervaringen zijn uitgevraagd met de CQi mammacare goedaardig of kwaadaardig deel I en II.

Februari 2015 – Nieuwsbericht Hoortoestellen

Het ene hoortoestel is beter dan het andere
Voor mensen met een hoortoestel is het belangrijk te weten wat voor ervaringen anderen ermee hebben om zelf het juiste toestel te kunnen kiezen. Daarvoor is een CQ-index Hoortoestellen ontwikkeld. Uit onderzoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) met deze vragenlijst komt naar voren dat gebruikers vinden dat het hoortoestel hun kwaliteit van leven heeft verbeterd.

MediQuest onderzoekt PROMs interpretatie

In opdracht van Stichting Miletus onderzoekt MediQuest de verschillende methoden van dataverzameling binnen PROMs onderzoek. In Nederland worden twee onderzoeksmethoden gehanteerd. Ten behoeve van toekomstige metingen en de juiste interpretatie van PROMs resultaten wordt deze analyse nu uitgevoerd.

Nieuwsbericht CQ-Index meting Audiciens 2012

Nieuwsbericht CQ-Index meting Audiciens 2012
Er zijn door Achmea, CZ en Coöperatie VGZ ruim 47.000 cliënten uitgenodigd om twee vragenlijsten in te vullen; één over de audicien en één over het aangeschafte hoortoestel. De netto response is 21% (9.429 cliënten). Er zijn uiteindelijk333 audicienvestigingen met elkaar vergeleken.