Berichten

Ziektelastmeter COPD mooi gebruik van PROM in behandelkamer

Ziektelast van mensen met COPD staat centraal in de Zorgstandaard COPD. Om de integrale gezondheidstoestand van patiënten op een goede wijze in kaart te brengen en te komen tot een passende individuele behandeling, is de Ziektelastmeter COPD ontwikkeld en uitgebreid wetenschappelijk getest in een RCT studie. Een mooi voorbeeld van het gebruik van de PROM in de behandelkamer. Op 15 juli werden door de LAN (Long Alliantie Nederland) aan de zorgverzekeraars de resultaten van de Ziektelastmeter COPD en ziektelastindex studies gepresenteerd. De uitkomsten werden positief ontvangen:

  • De Ziektelastmeter COPD zorgt voor betere interactie tussen patiënt en zorgverleners en voor een hogere ervaren kwaliteit van zorg.
  • Voorts zorgt de Ziektelastmeter COPD voor een hogere kwaliteit van leven van mensen met COPD.
  • De ziektelastindex drukt de individuele ziektelast van mensen uit in één getal, dat op praktijkniveau kan worden gebruikt voor de duiding van de zorgzwaarte van de patiëntenpopulatie en van nut is voor de zorginkoop.

Op basis van deze positieve resultaten heeft de LAN ledenvergadering besloten dat het gebruik van de Ziektelastmeter COPD met volle kracht moet worden bevorderd. Hiertoe zijn de productspecificaties van de Ziektelastmeter COPD uitgewerkt en aangeboden aan leveranciers van informatiesystemen die door zorgverleners worden gebruikt, met het verzoek het instrument op te nemen in het informatiesysteem. Is de Ziektelastmeter COPD opgenomen in de Zorgstandaard COPD en wordt ingezet op communicatie naar en scholing van zorgverleners en patiënten.

De Ziektelastmeter COPD is ontwikkeld op initiatief van PICASSO voor COPD en onder auspiciën van de Long Alliantie Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd door de Universiteit van Maastricht en de Erasmus Universiteit. Het project is uitgevoerd dankzij financiële bijdragen van onder meer het Zilveren Kruis Fonds, het CZ Fonds en de Stichting Steunfonds Long Alliantie Nederland.