Berichten

Landelijke meting patiëntervaringen Cataract operaties

Landelijke meting patiëntervaringen Cataract operaties

Stichting Miletus heeft dit jaar een landelijke CQI-meting uitgevoerd naar patiëntervaringen met Cataract oftewel staaroperaties. Patiënten hebben daarbij voor het eerst kunnen aangeven in hoeverre zij de mogelijkheid hebben ervaren te kunnen meebeslissen over hun zorg en behandelingen. Hiertoe dienen zij goed geïnformeerd te worden over verschillende behandelmogelijkheden voor hun klachten, de mogelijke consequenties en bijwerkingen van die behandelingen en de arts dient te informeren naar de mogelijke voorkeuren van de patiënt en daar zoveel mogelijk rekening mee te houden bij de planning van de behandeling en de zorg.