Privacy

Stichting Miletus benadert patiënten namens zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Vragenlijst worden verzonden in de huisstijl van de desbetreffende zorgverzekeraar/zorginstelling. Er wordt een aankondiging van de zorgaanbieder/zorgverzekeraar bijgevoegd waarin de patiënt gevraagd wordt om aan het onderzoek mee te werken en dat deelname geheel vrijblijvend is. Voorts wordt toegelicht dat de data anoniem worden verwerkt.

Naam van het onderzoeksinstituut, doelstelling van de meting [1], en de specifieke periode waarover zorgaanbieder/zorgverzekeraar uit haar patiëntenbestand een steekproef hebben getrokken, worden vermeld in de aankondiging.

De adresgegevens van de patiënten worden gebruikt voor verzending van de vragenlijst (Art. 4.1 gedragscode Zorgverzekeraars Nederland). De verzending wordt in opdracht van de zorgverzekeraar verzorgd door de meetorganisatie, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het verzenden en verwerken van vragenlijsten. Dit bedrijf werkt volgens het rivacyprotocol van Stichting Miletus. Een steekproeftrekking op basis van gezondheidsgegevens mag waar het om wetenschappelijk onderzoek gaat. Bij verzekeraars mag het om onderzoek te verrichten naar de kwaliteit van zorgaanbieders geleverde diensten (ministeriele regeling ZorgVerzekeringsWet) maar niet bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden.

Aan de adresgegevens wordt door de meetorganisatie een code gekoppeld welke op de vragenlijst is afgedrukt. Deze code wordt gebruikt om de respons op de vragenlijst te kunnen bijhouden en ervoor te zorgen dat mensen die de vragenlijst al hebben ingevuld, niet nog eens een herinnering krijgen. Er wordt tijdens de dataverzameling met twee losse bestanden gewerkt: het adresbestand en het resultatenbestand. Deze bestanden mogen niet gekoppeld worden.

De onderzoekers hebben alleen toegang tot het resultatenbestand. Onderzoekers kunnen daardoor niet achterhalen welke resultaten bij welke persoon horen; het ziekenhuis en de zorgverzekeraar overigens ook niet. Persoonsgegevens, tot natuurlijke personen herleidbare gegevens, mogen immers niet ten behoeve van het kwaliteitsmanagement en de (feitelijke) zorginkoop worden gebruikt. Na afloop van de periode van dataverzameling wordt het adresbestand dan ook vernietigd en blijft enkel het resultatenbestand over. Dit bevat geen naam- en adresgegevens. Ook worden de data gescreend op eventuele indirecte herleidbaarheid.

Voor meer gedetailleerde informatie kunt u het Privacy protocol april 2015 van Stichting Miletus hier downloaden.

[1] De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om de kwaliteit van de verleende zorg te bewaken en waar mogelijk te verbeteren. Zorgaanbieder/ zorgverzekeraar geven hiermee invulling aan de eisen die in de Kwaliteitswet aan instellingen worden gesteld. Kwalitatief goede zorg wordt daarin gedefinieerd als zorg die effectief, veilig en patiëntgericht is. De gegevens worden gebruikt bij de zorginkoop en de voorlichting aan patiënten.