Nieuwsbericht CQ-Index meting Audiciens 2012

Nieuwsbericht CQ-Index meting Audiciens 2012
Er zijn door Achmea, CZ en Coöperatie VGZ ruim 47.000 cliënten uitgenodigd om twee vragenlijsten in te vullen; één over de audicien en één over het aangeschafte hoortoestel. De netto response is 21% (9.429 cliënten). Er zijn uiteindelijk333 audicienvestigingen met elkaar vergeleken.

Nieuwsbericht CQ-Index meting Rughernia 2012

Nieuwsbericht CQ-Index meting Spataderen 2012
Deze meting is uitgevoerd in de periode maart-mei 2012 bij ruim 19.000 patiënten. Dit jaar is de sterk ingekorte CQI rughernia afgenomen samen met twee PROM-vragen, waarvan één vraag volgens het ‘post-then-pre-test’design wordt uitgevraagd. Het betreft hier de zogenaamde VAS-score die de respondent dient in te vullen over de ernst van de pijn op het moment van invullen en vlak vóór de ingreep. Daarnaast is de respondent gevraagd welke verandering hij/zij heeft gemerkt in beenpijn sinds de meest recente ingreep vanwege de hernia, volgens een 7-punts Likert scale.