Meetprogramma patiëntervaringen 2017 bekend

Meetkalender 2017 De afgelopen jaren heeft Stichting Miletus het zelf meten van patiëntervaringen door zorgverleners steeds meer gestimuleerd. In lijn met deze koers van de zorgverzekeraars vindt u in onze meetkalender 2017 de patiëntervaringsmetingen die worden uitgevoerd door het veld en waarvan een landelijke benchmark wordt opgesteld. Er is in dit geval sprake van een tripartite […]

Validatietraject vragenlijst PREM Ziekenhuizen in laatste fase

Onlangs werden de resultaten van de validatiemetingen (generiek en aandoeningspecifiek) van de PREM Ziekenhuizen opgeleverd. De resultaten zijn besproken met de  vertegenwoordigers van aanbieders, patiënten en verzekeraars. Er zijn enkele verbetervoorstellen gekomen, zowel methodologisch als ook inhoudelijk waarover eind dit jaar verder wordt gesproken. We hopen dat we daarmee de vragenlijst PREM Ziekenhuizen eind januari […]

Resultaten CQ-index Farmacie 2016

In de eerste maanden van dit jaar hebben ruim 1.600 apotheken bijna 800.000 patiënten uitgenodigd voor de landelijke patiëntervaringsmeting. Uiteindelijk zijn de resultaten van 225.364 patiënten uit 1.522 apotheken meegenomen in de ‘benchmark analyses’, een netto responspercentage van 26%. Voor de thema’s begrijpelijke informatieverstrekking, bejegening en privacy zijn de gemiddelde scores van 2016 nagenoeg gelijk gebleven […]

Patiëntervaringen bij behandeling borstkanker in 2015

Nazorg verbeterd De gemiddelde scores van de patiëntervaringsmeting onder patiënten met borstkanker zijn op 1 thema na, in 2015 allemaal verbeterd. De sterkste verbetering is te zien in de nazorg, onderdeel van de CQI Mammacare kwaadaardig deel 2. Dit thema heeft nog steeds het grootste verbeterpotentieel. Het heeft de volgende vragen: “Kreeg u bij de […]

Fysiotherapeuten aan de slag met PREM Fysio

Afgelopen jaar is door Miletus intensief samengewerkt met Patiëntenfederatie Nederland, KNGF, Keurmerk Fysiotherapie, een aantal individuele praktijken, patiënten, zorgverzekeraars en ZN, om de (door)ontwikkeling van de CQI-lijst Fysio naar een PREM-vragenlijst voor de fysiotherapie door het Nivel te realiseren. De PREM Fysiotherapie brengt de door de patiënt ervaren kwaliteit van zorg van fysiotherapie in de eerste […]