April 2014 – CQI/PROMs meting vervangende heup/knie is afgerond

Resultaten
Ervaren kwaliteit van zorg (CQI Heup- en Knievervanging)
Verbeterpunten
Verbeterpunten met betrekking tot de zorg voor patiënten die een heup- of knieoperatie ondergaan zijn o.a. het begrijpelijk uitleggen van de bijwerkingen van nieuwe medicijnen: gemiddeld een kwart van de patiënten gaf aan dit niet of niet altijd werd gedaan. Dit verschilt aanzienlijk tussen de diverse ziekenhuizen, namelijk van 4%-52%. Daarnaast was opvallend dat bij 1 op de 3 patiënten niet alle vooronderzoeken op één dag konden plaatshebben.

Nieuwsbericht CQ-Index meting Audiciens 2012

Nieuwsbericht CQ-Index meting Audiciens 2012
Er zijn door Achmea, CZ en Coöperatie VGZ ruim 47.000 cliënten uitgenodigd om twee vragenlijsten in te vullen; één over de audicien en één over het aangeschafte hoortoestel. De netto response is 21% (9.429 cliënten). Er zijn uiteindelijk333 audicienvestigingen met elkaar vergeleken.

Nieuwsbericht CQ-Index meting Rughernia 2012

Nieuwsbericht CQ-Index meting Spataderen 2012
Deze meting is uitgevoerd in de periode maart-mei 2012 bij ruim 19.000 patiënten. Dit jaar is de sterk ingekorte CQI rughernia afgenomen samen met twee PROM-vragen, waarvan één vraag volgens het ‘post-then-pre-test’design wordt uitgevraagd. Het betreft hier de zogenaamde VAS-score die de respondent dient in te vullen over de ernst van de pijn op het moment van invullen en vlak vóór de ingreep. Daarnaast is de respondent gevraagd welke verandering hij/zij heeft gemerkt in beenpijn sinds de meest recente ingreep vanwege de hernia, volgens een 7-punts Likert scale.

Zelf meten van patiëntervaringen presentaties

Zelf meten van patiëntervaringen presentaties
Presentaties van 7 november 2013

Platform patiëntervaringsmetingen gelanceerd

Vanaf 7 november live!
MediQuest heeft in opdracht van Stichting Miletus de website www.patientervaringsmetingen.nl ontwikkeld. De website is het platform waarop kennis, informatie en ontwikkelingen over CQi en PROMs wordt gedeeld met en tussen zorgaanbieders. De website stimuleert om de ervaringen en de medische effectiviteit van de geleverde zorg op patiëntniveau inzichtelijk te maken als maat voor kwaliteit binnen de Nederlandse gezondheidszorg.

PROMs-beschikbaar op Zorgprisma

PROMs-metingen Spataderen en Rughernia interactief beschikbaar op Zorgprisma
Zorgverzekeraars hebben via Zorgprisma, het informatieportaal van Vektis, toegang tot klantervaringen van patiënten. Stichting Miletus coördineert de afname van zowel de CQI als de PROMs-vragenlijsten in samenwerking met de zorgverzekeraars. Vektis maakt deze metingen interactief toegankelijk voor de zorgverzekeraars op de website Zorgprisma. In de interactieve rapportages kunnen zorgverzekeraars zelf selecties maken. De resultaten van een zorgaanbieder kunnen vergeleken worden met die van andere zorgaanbieders en met het landelijk gemiddeld resultaat.

Nieuwsbericht CQ-Index meting Spataderen 2012

Patiëntervaringen meting bij 87 ziekenhuizen en klinieken
In de periode maart-mei 2012 is een onderzoek naar patiëntervaringen uitgevoerd onder ruim 18.000 patiënten. Hiervoor is de ingekorte CQI Spataderen afgenomen samen met een PROM-vragenlijst.
In de ingekorte CQI-vragenlijst zijn 5 thema’s te onderscheiden: aandacht en informatie op maat, beslissingen rondom de behandeling, informatie over de spataderbehandeling, nazorgen anesthesie.