Meetprogramma patiëntervaringen 2017 bekend

Meetkalender 2017
De afgelopen jaren heeft Stichting Miletus het zelf meten van patiëntervaringen door zorgverleners steeds meer gestimuleerd. In lijn met deze koers van de zorgverzekeraars vindt u in onze meetkalender 2017 de patiëntervaringsmetingen die worden uitgevoerd door het veld en waarvan een landelijke benchmark wordt opgesteld. Er is in dit geval sprake van een tripartite vastgestelde PREMs-vragenlijst met bijbehorende werkinstructie.

Zorgverzekeraars (ZN) maken afspraken met zorgverleners over het al dan niet vergoeden van eventuele benchmarks; altijd onder de voorwaarde dat daarvoor tri partite draagvlak is.

Zorgverzekeraars zetten ook in op de patiënt gerapporteerde uitkomsten (PROMs), daar waar deze gekoppeld zijn aan ‘Top 30’-aandoeningen. Deze zijn veelal verbonden aan kwaliteitsregistraties of aan concrete projecten die het gebruik van patiënt gerapporteerde uitkomsten in het zorgproces bevorderen.

De meetkalender 2017 sluit hiermee aan op de visie van zorgverzekeraars ‘Meer zorg in beeld’, de Top 30-aandoeningen en daarmee de behoefte in het veld. Wanneer er tri partite draagvlak is bij koepelorganisaties van patiënten, betrokken beroepsgroepen en zorgverzekeraars voor nieuwe patiëntervaringsmetingen, kan een voorstel hiertoe worden ingediend bij het Programma Kwaliteit van ZN. Aanmelden voor de patiëntervaringsmetingen die in de meetkalender van Stichting Miletus zijn opgenomen kan via een CQi-geaccrediteerd of ISO 9001/20252 gecertificeerd meetbureau.

Klik hier voor de meetkalender.
Klik hier voor de toelichting per generieke PREM-vragenlijst per aandoening.

Meer informatie: info@stichtingmiletus.nl.