Korte PREM Farmacie vervangt CQi

De farmacie meting van 2017 wordt met een PREMs-vragenlijst gemeten. Deze nieuwe, tri partite ontwikkelde, patiëntervaringenvragenlijst is goed uit de validatiemeting gekomen. De PREM Farmacie vragenlijst en werkinstructie zijn vanaf 23 december beschikbaar op www.patientervaringsmetingen.nl. De landelijke uitvraag loopt van 1 februari tot en met 15 mei 2017. Apotheken die willen deelnemen, moeten de meting laten uitvoeren door een CQi-geaccrediteerd of ISO 20252 of ISO 9001 gecertificeerd meetbureau. Deze dient ‘onderzoek en dataverzameling’ in de scope van hun certificaat te hebben en zich te houden aan de werkinstructie. De PREM Farmacie is bedoeld om de kwaliteit van farmaceutische zorg te meten vanuit het perspectief van de cliënt bij openbare apotheken. De vragenlijst bestaat uit 22 items, en is ontwikkeld door het tripartite veld (KNMP, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland), ondersteund door Miletus en met behulp van Argo en Significant. De korte vragenlijst komt tegemoet aan de uitdrukkelijke wens van het veld om een beperkte meetbelasting en gerichte verbeterinformatie.