Wat is nu precies een PREM?

Een PREM is een bij voorkeur korte vragenlijst voor de patiënt die vraagt naar de ervaringen met het zorgproces (structuur en proces). De vragenlijst combineert de ervaringsvragen die er toe doen met ‘ratings’ (aanbevelingsvraag) en ‘reviews’ (open vragen: complimenten en verbeterpunten). De ervaringsvragen gaan o.a. over patiëntenparticipatie, samenwerking, nazorg, bejegening en informatie en zijn veelal afkomstig uit/afgeleid van de CQI-vragenlijsten.

Door met een beperkt aantal generieke PREMs te werken kunnen metingen modulair opgebouwd worden in combinatie met de PROMs die relevant zijn voor de aandoening(en) die de patiënt heeft. Er zijn momenteel vijf generieke PREMs in ontwikkeling: ziekenhuizen algemeen, oncologie, eerste lijn, chronische zorg en integrale geboortezorg. De vragenlijsten zijn dus generiek maar worden aandoeningsspecifiek gebenchmarkt. De zogenaamde ankervraag in de PREM meet de bijdrage van de zorg aan de kwaliteit van leven en/of het ervaren effect van de behandeling vanuit patiënt perspectief.

Bij de ontwikkeling van een PREM zijn een aantal stappen essentieel. Te beginnen met ‘deskresearch’ naar kwaliteitsdomeinen, tri partite prioritering van de kwaliteitsdomeinen, uittesten van kwaliteitsdomeinen en bijbehorende vragen in focusgroepen van patiënten en de conceptvragenlijst uittesten met cognitieve interviews bij patiënten. Hierna wordt de lijst kwantitatief getest. Op deze wijze streven we ernaar om niet alleen een tri partite gedragen standaardvragenlijst te ontwikkelen, maar ook een vragenlijst die nauw aansluit bij de beleving van de patiënt.