Fysiotherapeuten aan de slag met PREM

Maar liefst 54 fysiotherapiepraktijken zijn afgelopen maand aan de slag gegaan met de pilot validatiemeting voor de PREM-vragenlijst voor hun patiënten. Deze pilot, uitgevoerd door Nivel in opdracht van Stichting Miletus, is een belangrijke stap in het kader van de tripartite ontwikkeling van de PREM (Patient Reported Experience Measure) Fysiotherapie. Uiteindelijk doel is een betrouwbare en valide beknopte vragenlijst ten behoeve van kwaliteitsverbetering en zorginkoop, van circa 10-15 vragen voor fysiotherapiepatiënten over wat er goed gaat, wat beter kan en waarin fysiotherapeuten en -praktijken verschillen. De ontwikkeling van deze PREM Fysiotherapie wordt breed gedragen door patiënten, fysiotherapeuten en zorgverzekeraars. Onder leiding van Stichting Miletus werken KNGF, NPCF en Zorgverzekeraars nauw samen en geven sturing in de begeleidingscommissie aan deze ontwikkeling. Daarnaast denkt een klankbordgroep, waarin netwerken van fysiotherapiepraktijken waaronder o.a. Keurmerk Fysio, maar ook individuele fysiotherapiepraktijken zijn vertegenwoordigd,  actief mee in deze ontwikkeling.

Miletus heeft de afgelopen maanden in nauwe afstemming met de betrokken partijen en via de meetorganisaties actief fysiotherapiepraktijken benaderd om deelnemers te werven voor de pilot. Dit heeft geresulteerd in een grote hoeveelheid aanmeldingen en een definitieve deelname na bevestiging van een 54-tal praktijken. Sinds juni wordt op grote schaal data verzameld  bij deze praktijken en worden de psychometrische eigenschappen van de PREM-vragenlijst bepaald. Ook wordt bekeken of deze vragenlijst verschillen in ervaren kwaliteit van zorg tussen fysiotherapiepraktijken kan meten. Op basis van de uitkomsten hiervan wordt tripartite een definitieve PREM-vragenlijst vastgesteld. Het streven is om vanaf 2017 met de PREM Fysiotherapie te meten en deze aan het ZINL aan te bieden.

Het project resulteert in een gevalideerde korte PREM-vragenlijst voor fysiotherapie en een rapport over de ontwikkeling van deze vragenlijst. De resultaten worden alleen gebruikt voor de validatie van de PREM. Voor het in kaart brengen van patiëntervaringen wordt momenteel de Consumer Quality Index (CQI) Fysiotherapie gebruikt. Er is behoefte aan een korte vragenlijst (van circa 10-15 vragen) om te weten wat patiënten van de fysiotherapie vinden; wat gaat er goed, wat kan beter en waarin verschillen fysiotherapeuten en praktijken? Deze vragenlijst moet begrijpelijk zijn en over de belangrijkste aspecten van fysiotherapie gaan, zodat patiënten niet onnodig belast worden met een te moeilijke of lange vragenlijst.

Voor het ontwikkelen van een dergelijke vragenlijst worden zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden gebruikt. Uitgangspunt voor de vragenlijst zijn de domeinen uit bestaande fysiotherapievragenlijsten (CQI Fysiotherapie, Nelson/Beattie-Tevredenheidsvragenlijst) en de eerder ontwikkelde PREM-vragenlijsten voor eerstelijns-/chronische zorg. Er zijn twee focusgroepen met patiënten gehouden om te achterhalen welke aspecten van fysiotherapie voor hen het belangrijkst zijn en het verschil maken tussen fysiotherapeuten. Deze aspecten zijn opgenomen in een conceptvragenlijst die getest is met behulp van cognitieve interviews. Daarin is bekeken of de vragen en antwoordcategorieën begrijpelijk en volledig zijn voor patiënten en op de juiste manier worden geïnterpreteerd.  Op basis hiervan is door de expertgroep en de begeleidingscommissie (tripartite) een lijst tot stand gekomen, die nu wordt uitgetest in een pilot validatiemeting. Op grote schaal bij een 54-tal praktijken wordt data verzameld en worden de psychometrische eigenschappen van de vragenlijst bepaald en wordt bekeken of de PREM-vragenlijst ook verschillen in ervaren kwaliteit van zorg tussen fysiotherapiepraktijken kan meten.

Voor vragen over de PREM Fysiotherapie kunt u contact opnemen met Wendy Verhoeven,  e-mail: w.verhoeven@stichtingmiletus.nl