Veel belangstelling pilot NBCA PROMs en PREMs

Meer dan dertig ziekenhuizen hebben zich inmiddels vrijwillig aangemeld voor deelname aan de pilot NBCA PROMs en PREMs. NBCA-deelnemende ziekenhuizen kunnen zich nog steeds voor deze ervaringsmeting aanmelden bij de DICA servicedesk. De eerste resultaten van deze pilot worden begin 2017 verwacht.

Meetbureaus

Naast Mediquest, PatientInvolved en Qualizorg is ook Vital Health een softwareleverancier die voldoet aan de kwaliteitscriteria en ambities van de Taskforce NBCA. Met de systemen van deze leveranciers is het mogelijk om geregistreerde PROMs te ontsluiten als spiegelinformatie in de spreekkamer én een registratie van PROMs te leveren die compatibel is met de bestaande NBCA-registratie voor het leveren van data voor landelijke benchmarking. Deze partijen zorgen ook voor opname van de PREM-module mammacare 2016 in de Borstkankermonitor van BVN i.s.m. Mediquest.

Neem voormeer informatie over deze meting contact op met Barbara Vriens via b.vriens@stichtingmiletus.nl of de DICA servicedesk viadica-servicedesk@mrdm.nl.