Stichting Miletus en Programma Kwaliteit (ZN) gaan samen verder

De activiteiten van Stichting Miletus worden vanaf 1 januari 2017 ondergebracht bij het Programma Kwaliteit van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). De zorgverzekeraars zijn ervan overtuigd dat deze stap leidt tot het versterken van elkaars activiteiten over transparantie van kwaliteit van de zorg en patiëntervaringsmetingen. “De integratie past bij de koers van ZN om patiëntervaringsmetingen de komende jaren zoveel mogelijk bij zorgverleners te beleggen”, aldus Marianne Lensink, directeur Zorg van ZN. Lees verder >

Stichting Miletus is een samenwerkingsverband van zorgverzekeraars voor het meten van de ervaringen van de patiënt in de zorg. Doel daarvan is, ten behoeve van verzekeraars, zorgaanbieders en patiëntenorganisaties sturingsinformatie te verkrijgen om de kwaliteit van de zorgverlening te bevorderen. Zorgverzekeraars gebruiken deze informatie ten behoeve van de zorginkoop en voorlichting aan de zorgverzekerden.

Onderzoek naar de ervaringen van de patiënt blijkt daarbij een beter onderscheid te bieden dan het voorheen gebruikelijke onderzoek naar zijn tevredenheid. Stichting Miletus coördineert (landelijke) benchmarkmetingen met gestandaardiseerde vragenlijsten aan de hand van CQI (Consumer Quality Index), NPS (Netto Promoter Score), PROMs (Patient Reported Outcome Measure) en PREMs (Patient Reported Experience Measure) methodieken.